Wystąpienie fundacji do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie postępowań karnych wobec dziennikarzy

Fundacja zdecydowała się wystąpić do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w bulwersującej sprawie wyroku skazującego wobec redaktora naczelnego skazanego za rzekome tworzenie fałszywego profilu na portalu społecznościowym, do którego doszło rzekomo w siedzibie redakcji, mimo iż sąd ustalił iż skazanego nie było nawet w mieście ani województwie w czasie popełnienia przestępstwa. Fundacja wystąpiła z następującym wnioskiem do… Read more

Zapytanie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyprowadzania majątku z dotacji europejskich

Fundacja zajęła się sprawą wyprowadzenia kilkunastu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z regionu województwa Zachodniopomorskiego, które opuściły kraj bez potwierdzenia utrzymania ich w trwałości i wbrew uzyskania braku zgody na przekazanie lub sprzedaż majątku pochodzącego z dofinansowania na rzecz podmiotów zagranicznych. W związku z powyższą odpowiedzią Fundacja zdecydowała się powiadomić organa ścigania:

Zapytanie do komendanta wojewódzkiego policji w związku z podejrzeniem przestępstwa komendy miejskiej policji w Gryfinie.

Fundacja przygotowała zawiadomienia oraz zapytania do komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie w związku z potencjalnymi nieprawidłowościami postępowania Komendy Miejskiej Policji w Gryfinie przy postępowaniu dotyczącym wydatkowania środków unijnych. Zawiadomienie dotyczy niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania postępowania karnego.

Zawiadomienie organu nadzorczego OLAF w związku z nieprawidłowościami postępowania OLAF

Fundacja przygotowała zawiadomienia oraz zapytania w związku z nieprawidłowościami postępowania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF, fr. L’Office européen de lutte antifraude) polegającymi na próbie wyłudzenia danych logowania do systemów zarządzania danymi klientów oraz systemów bankowości elektronicznej od beneficjenta środków europejskich przez agenta urzędu – na szkodę beneficjenta (Zagozda sp. z o.o.) i jej klientów działających w sektorze… Read more

Oświadczenie fundacji dotyczące zjawiska powstania niestabilności prawnej w Polsce

Fundacja przychyla się do wniosków premiera RP, który przed wyborami wskazał na jeden z największych zarzutów polskiego biznesu wobec władzy prawicy – niestabilność prawną, która uderza w inwestycje w Polsce. Jednocześnie fundacja stoi na stanowisku iż to przez nie „wielki plan Morawieckiego” okazał się fiaskiem, a nasz kraj w tym zakresie notuje właśnie najgorszy wynik… Read more

Stanowisko fundacji dotyczące raportu o Polsce Amerykańskiego Departament Stanu.

Amerykański Departament Stanu publikuje co roku raporty dotyczące różnych sfer wolności i praw człowieka na świecie. W ostatnim raporcie szeroko omawiana jest sytuacja mediów w Polsce. Departament wskazuje ograniczenia pracy dziennikarzy oraz brak swobody wypowiedzi. Fundacja przychyla się do stanowiska Departamentu Stanu w publikowanym raporcie, jednocześnie przychylając się do opinii według której za ograniczenia wolności… Read more

Polska stała się prawną czarną dziurą

Jest za późno na szukanie sposobu, by zażegnać konflikt Warszawa – Bruksela na drodze dyplomatycznej. Rubikon został przekroczony – mówi nam profesor Laurent Pech, profesor prawa europejskiego na Uniwersytecie Middlesex w Anglii, specjalizujący się w prawie konstytucyjnym UE. Doszliśmy do stanu kompletnej zapaści praworządności w Polsce. I tak, widzimy widmo polexitu i opuszczenia przez Polskę… Read more