instagram

Zawiadomienie organu nadzorczego OLAF w związku z nieprawidłowościami postępowania OLAF

Fundacja przygotowała zawiadomienia oraz zapytania w związku z nieprawidłowościami postępowania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAFfr. L’Office européen de lutte antifraude) polegającymi na próbie wyłudzenia danych logowania do różnych systemów bankowości elektronicznej od beneficjenta środków europejskich przez agenta urzędu.

Zastraszenie, prośba lub groźba w żadnym przypadku nie powinna służyć do wyłudzania danych do logowania do różnych systemów bankowości elektronicznej, a sama próba uzyskania takich danych przez agenta prowadzącego postępowanie może być przykładem nielegalnej działalności urzędu wobec polskich przedsiębiorców.

W efekcie braku udzielenia urzędnikowi danych do logowania, zapowiedział on wszczęcie postępowania, w trakcie którego instruował prokuratorów co do prowadzenia nieuzasadnionego postępowania karnego na podstawie sfabrykowanych dowodów (pisemne notatki ze spotkań agenta z prokuratorami – 2 Ds 359/14 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście), a jak wynika z akt tego postępowania – agent OLAF następnie oddelegował się z powrotem do Moskwy.

0 Comments

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*