Wprowadzenie do legalizmu

Członkowie fundacji promują wartości legalistyczne, uznające że postępowanie w życiu publicznym powinno być ściśle podporządkowane naukowym regułom, w tym obowiązującemu prawu, a relacje pomiędzy podmiotom opierać powinny się na obowiązkach i uprawnieniach określonym zespołem określonych reguł.

Legalizm promuje ustalanie ustalanie praw ujmujących stałe związki między zjawiskami celem kształtowania indywidualnych postawy ludzi, a także elementem etosu społecznego – organizującym życie publiczne, w tym w prawie pozytywnym i funkcjonowaniu różnego typu instytucji – w szczególności praw człowieka w życiu publicznym i zasad fair play w działalności gospodarczej.

„W zamęcie ścierających się fanatyzmów, jedną z niewielu sił jednoczących jest naukowa wierność prawdzie, to znaczy zwyczaj opierania przekonań na obserwacjach oraz wnioskowaniach tak nieosobistych i tak dalece wolnych od jakichkolwiek skłonności temperamentu i uprzedzeń lokalnych, jak to tylko jest dla człowieka możliwe. Główne zasługi szkoły filozoficznej, do której należę, to nacisk na to, że tę cnotę należy wprowadzić do filozofii oraz stworzenie potężnej metody, dzięki której to może być owocne. Ów wyrabiany przez tę filozoficzną sferę ludzkiej aktywności w celu osłabienia wszelkich przejawów fanatyzmu i umocnienia zdolności współodczuwania i wzajemnego zrozumienia.” – Russell.

Fundacja występuje w postępowaniach z polskimi i europejskimi instytucjami w obronie praworządności, wolności mediów i polskiego kapitału.

Fundacja na rzecz legalizmu z siedzibą we Wrocławiu: KRS: 0000824565, Regon: 385413471, NIP: 8992875360