instagram

Nie ma takiego przepisu

Marszałek Witek kierując zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego o możliwość przeprowadzenia wyborów uzasadniała swoje postępowanie wskazując, że przecież nie ma takiego przepisu, który zabraniał by jej na takie zapytanie, ani takiego przepisu który zezwalałby jej na takie zapytanie.

Tym samym Witek parodiowała funkcję marszałka z pominięciem konstytucyjnej zasady legalizmu, która nakazuje organom władzy państwowej działanie w ramach i na podstawie obowiązującego prawa.