instagram

II GSK 802/08 – Wyrok NSA (2009-03-18)

Minister Sprawiedliwości sugeruje, iż jednostka – aby móc przypisać jej działanie w zaufaniu do organów Państwa, w tym w zakresie wykładni i stosowania prawa, chroniące ją przed zmianą tej wykładni akurat w jej indywidualnym wypadku – obowiązana jest dokonywać analizy tego, czy w działaniu organu administracji wykształcił się określony „zwyczaj”. Tymczasem Konstytucja RP ujmuje tę kwestię zgoła odmiennie, stanowiąc w art. 7, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

0 Comments

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*