instagram

I OSK 1254/08 – Wyrok NSA (2009-06-23)

Nie jest bowiem działaniem organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa” takie działanie, które pomija prokonsytucyjną wykładnię prawa.

0 Comments

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*